Πρόσκληση Σωματείου 2017

Καλλιθέα  8 Μαίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Σωματείο Αρμενικός Κυανούς Σταυρός   θα χορηγήσει με επιλογή, από τα έσοδα της Κληρονομιάς  ΤΑΚΒΟΡ ΑΒΕΔΙΚΙΑΝ, που διαχειρίζεται,  σε  οικονομικά ασθενείς μαθητές  αρμενικής καταγωγής που φοιτούν ή επιθυμούν να φοιτήσουν στα αρμενόφωνα σχολεία του Σωματείου (Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Νίκαιας Αττικής, Νηπιαγωγείο – Δημοτικό – Γυμνάσιο Αθήνας, περιοχή Ν. Κόσμος) βοήθημα για την πληρωμή των διδάκτρων τους στα άνω σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018. Το βοήθημα θα καταβληθεί απευθείας στα σχολεία φοίτησης των μαθητών που θα επιλεγούν και θα μειώνει κατά το αντίστοιχο ποσό τα καταβλητέα από αυτούς ετήσια δίδακτρα. Το ύψος του κατά μαθητή θα διαμορφωθεί αναλόγως των αιτήσεων που θα υποβληθούν και των προϋποθέσεων που θα πληρούν οι ενδιαφερόμενοι.  Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να προέρχονται  από οικογένειες που  πληρούν μία (1) τουλάχιστον από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 10.000 €
  2. Με ένα τουλάχιστον άνεργο γονέα
  3. Πολυτεκνικές (τριών ανήλικων παιδιών και άνω)
  4. Με έναν τουλάχιστον γονέα ή τέκνο με ειδικές ανάγκες ή χρονίως πάσχοντα όπως αυτό βεβαιώνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες
  5. Μονογονεϊκές

Οι αιτήσεις  μαζί με πρόσφατα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα παραπάνω, κατατίθενται  έως 21 Ιουνίου2017 από Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00- 13.00 μ.μ, στη γραμματεία του Σχολείου που επιθυμούν να φοιτήσουν οι υποψήφιοι.

Οι  κηδεμόνες των υποψηφίων που θα προεπιλεγούν, θα περάσουν από ιδιαίτερη συνέντευξη με  Ειδική Επιτροπή που θα συσταθεί γι΄αυτό και θα  αποτελείται από μέλη του Δ.Σ του σωματείου Αρμενικός Κυανούς Σταυρός, της Οικονομικής Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου της Αρμενικής Μητρόπολης, της Εκπαιδευτικής Επιτροπής των Σχολείων του Αρμενικού Κυανού Σταυρού, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και τον διευθυντή του σχολείου που επιθυμεί να φοιτήσει ο υποψήφιος.

Αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προϋποθέσεων  βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Σωματείου στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.armenikosskyanoustavros.gr/index.php/atzenta.

Εκ του Δ.Σ

-Bazaar Αγάπης 2019
Κυριακή 7 Απριλίου 2019
Στο ξενοδοχείο InterContinental

-Εθελοντική Αιμοδοσία 2019
Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 στο Ν. Κόσμο
Κυριακή 5 Μαΐου 2019 στη Νίκαια

Ακολουθήστε μας στο facebook...