ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΒΕΔΙΚΙΑΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΒΕΔΙΚΙΑΝ ΕΤΟΥΣ 2017
   
   
   
ΔΑΠΑΝΕΣ
  Προυπολογισμός
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΣ 7163.00
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ 950.00
ΕΝΦΙΑ ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ 1150.00
ΕΝΦΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 1118.00
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 1000.00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 2000.00
ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΠΤΩΧΩΝ ΑΡΜΕΝΟΠΑΙΔΩΝ  
1.ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 14000.00
2.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 2000.00
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 5%ο Ν.4182/2013 ΕΤΟΥΣ 2013 238.00
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 5%ο Ν.4182/2013 ΕΤΟΥΣ 2014 219.00
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 5%ο Ν.4182/2013 ΕΤΟΥΣ 2015 497.00
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 5%ο Ν.4182/2013 ΕΤΟΥΣ 2016 477.00
   
ΣΥΝΟΛΟ 30812.00
   
ΕΣΟΔΑ  
   
ΕΝΟΙΚΙΑ 4ου ΟΡΟΦΟΥ FRANMANLTD 14400.00
ΕΝΟΙΚΙΑ 5ου ΟΡΟΦΟΥ FRANMANLTD 9000.00
ΕΝΟΙΚΙΑ 5ου ΟΡΟΦΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3000.00
ΤΟΚΟΙ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 500.00
ΤΡΕΧΟΝ ΚΕΡΔΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ TRITON 30912.00
ΤΡΕΧΟΝ ΚΕΡΔΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ INTERAMERICAN 24885.00
ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 10175.00
   
ΣΥΝΟΛΟ 92872.00
   
   
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 62060.00
   
   
   
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ=26400-[(1150+1118)*75%]*29%  
26400=ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ  
1150+1118=ΕΝΦΙΑ ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ  

                     

                      Καλλιθέα 20-9-2016                                                                       

    Η Πρόεδρος           

Λουσαπέρ Σιανκαγιάν

-Bazaar Αγάπης 2019
Κυριακή 7 Απριλίου 2019
Στο ξενοδοχείο InterContinental

-Εθελοντική Αιμοδοσία 2019
Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 στο Ν. Κόσμο
Κυριακή 5 Μαΐου 2019 στη Νίκαια

Ακολουθήστε μας στο facebook...