Πρόσκληση Σωματείου 2018

Καλλιθέα 5 Απριλίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Σωματείο Αρμενικός Κυανούς Σταυρός   θα χορηγήσει με επιλογή, από τα έσοδα της Κληρονομιάς  ΤΑΚΒΟΡ ΑΒΕΔΙΚΙΑΝ, που διαχειρίζεται,  σε  οικονομικά ασθενείς μαθητές αρμενικής καταγωγής που φοιτούν ή επιθυμούν να φοιτήσουν στα αρμενόφωνα σχολεία του Σωματείου (Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Νίκαιας Αττικής, Νηπιαγωγείο – Δημοτικό – Γυμνάσιο Αθήνας, περιοχή Ν. Κόσμος) βοήθημα για την πληρωμή των διδάκτρων τους στα άνω σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019. Το βοήθημα θα καταβληθεί απευθείας στα σχολεία φοίτησης των μαθητών που θα επιλεγούν και θα μειώνει κατά το αντίστοιχο ποσό τα καταβλητέα από αυτούς ετήσια δίδακτρα. Το ύψος του κατά μαθητή θα διαμορφωθεί αναλόγως των αιτήσεων που θα υποβληθούν και των προϋποθέσεων που θα πληρούν οι ενδιαφερόμενοι. Οι ενδιαφερόμενοι αρμενικής καταγωγής , προκειμένου να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να προέρχονται από οικογένειες που πληρούν μία (1) τουλάχιστον από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 10.000 €
  2. Με ένα τουλάχιστον άνεργο γονέα
  3. Με έναν τουλάχιστον γονέα ή τέκνο με ειδικές ανάγκες ή χρονίως πάσχοντα .
  4. Τριών παιδιών και άνω
  5. Μονογονεϊκές

Για την τεκμηρίωση των κριτηρίων της Πρόσκλησης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν :

Για αναπηρία/χρόνια πάθηση : Απόφαση ΚΕΠΑ ή πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ.

Για το εισόδημα: Εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ. έτους 2017 για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2016.

Τριτεκνίας και άνω / Μονογονεικότητας : Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.

Ανεργίας: Πρόσφατη βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ή φορολογική δήλωση και εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ από τα οποία προκύπτει η ανεργία.

Οι αιτήσεις μαζί με πρόσφατα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαιτούμενα κριτήρια, κατατίθενται από 25 Μαΐου έως 25 Ιουνίου 2018, Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00- 13.00 μ.μ, στη γραμματεία του Σχολείου που επιθυμούν να φοιτήσουν οι υποψήφιοι (Νίκαια, οδος Μυλασσών και Μπελογιάννη τηλ. 210 4906305 , Αθήνα, οδός Σαρκουδίνου αρ.120, τηλ. 210 9358042).

Οι κηδεμόνες των υποψηφίων, θα περάσουν από ιδιαίτερη συνέντευξη με Ειδική Επιτροπή που θα συσταθεί γι΄αυτό και θα αποτελείται από μέλη του Δ.Σ του σωματείου Αρμενικός Κυανούς Σταυρός, της Οικονομικής Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου της Αρμενικής Μητρόπολης, της Εκπαιδευτικής Επιτροπής των Σχολείων του Αρμενικού Κυανού Σταυρού, του Δ.Σ ΤΟΥ Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και τον διευθυντή του σχολείου που επιθυμεί να φοιτήσει ο υποψήφιος.

Εκ του Δ.Σ

Η Πρόεδρος

Λουσαπέρ Σιανκαγιάν

-Bazaar Αγάπης 2019
Κυριακή 7 Απριλίου 2019
Στο ξενοδοχείο InterContinental

-Εθελοντική Αιμοδοσία 2019
Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 στο Ν. Κόσμο
Κυριακή 5 Μαΐου 2019 στη Νίκαια

Ακολουθήστε μας στο facebook...